Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie (zwana dalej „Polityką”) opisuje zasady przetwarzania informacji i danych osobowych oraz wykorzystywania plików typu cookie (tzw. „ciasteczka”) w ramach serwisu internetowego dostępnego pod następującym adresem: www.ekotaxi.pl.

2. Operatorem Serwisu jest spółka działająca pod firmą: „EKOCALLCENTER Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie, 04-186, ul. Grochowska 23/31 budynek D (zwana dalej „Operatorem”).

3. Użytkownikiem Serwisu jest:

– każda osoba odwiedzająca Serwis lub korzystająca z możliwości funkcjonalnych udostępnionych przez Operatora w ramach Serwisu (zwana dalej „Użytkownikiem”).

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji i danych o Użytkownikach (w tym ich danych osobowych) i ich zachowaniu w następujący sposób:

– poprzez dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika danych w formularzach dostępnych w Serwisie;

– zapisywanie informacji i danych w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”);

– poprzez gromadzenie logów serwera www funkcjonującego pod adresem: www.polskasiectaxi.pl.

5. Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszej Polityki, to prosimy niezwłocznie zaprzestać odwiedzania i jakiegokolwiek korzystania z Serwisu ( w szczególności korzystania z usług).

II. Informacje i dane pozyskiwane w ramach formularzy

1. W ramach Serwisu mogą być zbierane oraz przetwarzane następujące dane osobowe Użytkowników:

a) imię,

b) nazwisko

c) e-mail;

d) telefon,

f) NIP w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną oraz przedsiębiorcą;

g) adres na jaki zamawiany jest przewóz

h) adres docelowy, jeżeli formularz wymaga podania tych danych.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Operator.

3. Serwis pozyskuje informacje i dane podane dobrowolnie przez Użytkownika.

4. W ramach Serwisu wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu.

5. Podanie danych dobrowolne, jednak niezbędne w celu prawidłowego działa Serwisu. W niektórych

sytuacjach ich niepodanie zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

6. Serwis może zapisywać informacje dotyczą e połączenia w szczególności (oznaczenie czasu, adres IP

komputera, z którego korzystał Użytkownik odwiedzający Serwis.

7. Użytkownikowi Serwisu ma prawo:

a) prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

c) prawo do przenoszenia danych;

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji formularza m.in.: złożenia zamówienia, dokonania reklamacji, przesłania informacji handlowej, kontaktu handlowego.

9. Dane Użytkownika Serwisu nie są udostępniane podmiotom trzecim.

10. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom w ramach współpracy opartej na powszechnie obowiązujących przepisach prawa .

11. Operator ma obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. Policja, Prokuratura.

12. W celu wykonania swoich uprawnień prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail:

daneosobowe@ekotaxi.pl, adres pocztowy:

EKOCALLCENTER Sp. z o.o. S.K., Warszawa, 04-186,

ul Grochowska 23/31 Budynek D z dopiskiem „ODO”.

III. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane

wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi

świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania;

b) czas wysłania odpowiedzi;

c) nazwę stacji Użytkownika Serwisu – identyfikacja realizowana przez protokół http;

d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika Serwisu (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

f) informacje o przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu;

g) informacje o adresie IP.

Załączniki: